top of page

Mades MannenKoor heeft, voor wat het genre betreft, een 'klassieke' signatuur.

Het koor is opgericht in 1927. De naoorlogse periode heeft zich, globaal bezien, tot het laatste decennium van de vorige eeuw vooral gekenmerkt door het nastreven van een zo hoog mogelijke kwaliteitsklasse, door jaarlijkse deelname aan nationale en internationale zangconcoursen. In die wereld heeft MMK -altijd uitkomend in de hoogste (“Superieure”) klasse- vaak gedomineerd. Er worden nu nauwelijks nog dergelijke (zang)concoursen georganiseerd. Maanden lang intens, tot in elk muzikaal detail repeteren, was het credo op twee moeilijke opgaven (een verplicht en een vrij te kiezen werk, dit laatste overigens in een overeenkomstige moeilijkheidsgraad).

 

Een vakkundige jury beoordeelde de uitvoering van beide werken a.d.h.v. zeven criteria: zuiverheid, klankgehalte, samenzang, ritmiek, nuancering/dynamiek, uitspraak en interpretatie/opvatting. Tevens werd per werk in een geschreven commentaar door elk van de drie juryleden een uiteenzetting gegeven hoe het puntenaantal in de zeven genoemde criteria tot stand was gekomen, aangevuld met opbouwende kritiek en waardevolle tips voor koor en dirigent. Het wedstrijdelement in deze vorm van musiceren én het ‘dagje uit’ met de hele vereniging waren destijds dé ingrediënten voor een succesvol en jaarlijks terugkerend evenement in veel verenigingen. De onvermijdelijke keerzijde werd echter gekenmerkt door tijdgebrek voor opbouw van repertoire. Nu die periode enkele decennia achter ons ligt is daar gaandeweg meer tijd voor beschikbaar gekomen.

 

De eerder genoemde 'klassieke signatuur' laat tegenwoordig overigens nogal wat ruimte zodat opera, bel canto, musical, hedendaags en incidentele verkenningen in het populaire genre naast elkaar kunnen bestaan. Het MMK-publiek waardeert het koor dan ook om die veelzijdigheid en -last but not least- het traditionele ‘Russisch blokje' op het programma, wat daarin een wezenlijke bijdrage is  gebleken.


.

Doelstelling
Onze doelstelling is om met koren die bij ons te gast zijn een uitwisselingsconcert te kunnen geven. Zo gaan we ten minste één maal per jaar voor een uitwisselingsconcert zingen. Vaak maken we er dan een leuk uitje van.

Repetities

Made’s Mannenkoor repeteert iedere dinsdagavond in de kapelzaal van het Sociaal Cultureel Centrum “De Mayboom”, Kerkstraat 10 in Made. De repetities beginnen om 19.15 uur of 21:00. Een anderhalf uur lang. Halverwege houden wij een kleine pauze . Het repeteren gaat intensief, maar op een ontspannen en leuke manier. Een fijne avondbesteding.
De repetities staan onder leiding van de dirigent Niels Loose die daarbij ondersteund wordt door pianobegeleiding door Rene van Asche. De zangers van ons koor komen grotendeels uit de ruime regio. Van Tilburg tot Oudenbosch.
De repetities zijn vrij toegankelijk voor belangstellende zangers. Zij kunnen plaatsnemen tussen de zangers van hun stembereik. Indien gewenst kan de dirigent een stemtest doe. Met een eenvoudige stemtest bepaalt de dirigent het stembereik t.b.v. de bijbehorende partijkeuze. Dit in een welkome ambiance (buiten aanwezigheid van de overige leden), waarbij de voorzitter aan de belangstellende zangers in de pauze een drankje aanbiedt. Zonder drank immers geen klank.
De repetities van ons koor worden trouw bezocht. Logisch, want ze zijn juist ontspannend door inspanning. Intensief repeteren geeft een voldaan gevoel. We waarderen dit trouwe repetitiebezoek bijzonder en belonen de zangers die geen enkele keer de repetitie hebben gemist op onze jaarvergadering.

Repetitie bijwonen
Mannen die eerst een repetitie willen bijwonen zijn van harte welkom. U zit er niet aan vast en de eerste 3 maanden vraagt de penningmeester nog geen contributie. Gratis proefdraaien dus. Maar u kunt er ook voor kiezen om voor een project mee te zingen. Gastzanger om mee te repeteren naar een uitvoering toe.

Afmelding van een repetitie
Bij voorzitter Sible Westendorp 06 51206439

bottom of page